Disclaimer

Next Kitchen VOF (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Next Kitchen Catering, verleent u hierbij toegang tot nextkitchen.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Next Kitchen Catering behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op nextkitchen.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Next Kitchen VOF.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Next Kitchen Catering spant zich in om de inhoud van nextkitchen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op nextkitchen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Next Kitchen Catering.

In het bijzonder zijn alle prijzen op nextkitchen.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op nextkitchen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Next Kitchen Catering nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Next Kitchen Catering.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Next Kitchen Catering, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.